Web dizajn

Print

Web dizajn

Imati prezentaciju svoje firme, usluga ili djelatnosti na Internetu odavno je preraslo u potrebu. Više nijedna ozbiljna firma ne zanemaruje svoju Internet prezentaciju, a sve veći broj njih veliki dio svog poslovanja obavljaju upravo preko Interneta.

Zbog munjevitog širenja ovog trenda koji je zahvatio i našu zemlju, pitanje u poslovnom svijetu više nije da li imate web stranicu, već kakva je, koliko je funkcionalna i pregledna, postoji li interakcija sa korisnikom, te šta sve njen posjetilac može postići samom posjetom.

Izrada prezentacije uključuje njeno osmišljavanje kako bi se mogućnosti Interneta iskoristile na najbolji mogući način, kreiranje originalnog grafičkog rješenja i pratećih ilustracija.

Zajedno sa Vama planiramo stranicu, a vi učetvujete u samoj njenoj izradi tako što dajete prijedloge i sugestije u cilju njenog poboljšanja i prilagođavanja vašim potrebama.

Usluga Cijena
 Početna statička strana 45 KM
 Dodatna statička strana 25 KM
 Dinamička web prezentacija
 (Uključuje do 10 strana, CMS, web hosting (Large paket) na 1 godinu,
  registraciju jednog domena na 1 godinu)
500 KM


U cijene nije uključen PDV (17%)